សកម្មភាពអនុវត្តការងាររបស់ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ ដូចខាងក្រោម ៖

 


១. បន្តការងារជួសជុលផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧១ ៖ ការងារពង្រីកតួថ្នល់ ដោយកាយដីគ្មានគុណភាព ចាក់ដីល្បាយថ្ម បំពេញតួថ្នល់ និងកៀរកិនបង្ហាប់  ចន្លោះគ.ម០៤+៥៥០ ដល់គ.ម០៤+៧៥០  ស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង។


២. បន្តការងារថែទាំផ្លូវជាតិលេខ ៥ ៖ ការងារជួសជុលផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ ចន្លោះគ.ម២៣៥+០០០ ដល់គ.ម២៣៩+០០០ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំមោង ស្រុកមោងឬស្សី និងការងារស្រោចទឹកលើសួនមេដ្យានផ្លូវ ចន្លោះគ.ម៣១២+០០០ ដល់គ.ម៣១៩+០០០ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល។


៣. ការងារថែទាំផ្លូវជាតិលេខ ៥៧-៧ ៖ ការងារកាត់ឆ្ការព្រៃសងខាងផ្លូវ និងលាបថ្នាំបង្គោលនាំផ្លូវ ចន្លោះគ.ម០០+០០០ ដល់គ.ម០២+០០០ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំផ្លូវមាស ស្រុករតនមណ្ឌល។


៤. បន្តការងារថែទាំផ្លូវជាតិលេខ ៥៧B១ ៖ ការងារជួសជុលកម្រាលផ្លូវ ដោយស្រោចកៅស៊ូ DBST លុបសំបុកមាន់ និងស្នាមប្រេះ  ចន្លោះគ.ម៦៩+០០០ ដល់គ.ម៧០+០០០ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំពេជ្រចិន្តា ស្រុកបវេល។


៥. បន្តការងារថែទាំផ្លូវជាតិលេខ ៥៩ ៖ ការងារស្តារសម្អាតលូមូលកាត់ទទឹងផ្លុវ ចន្លោះគ.ម៧៧+៩៥០ ដល់គ.ម៧៨+០០០ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំភ្នំព្រឹក ស្រុកភ្នំព្រឹក។


៦. បន្តការងារថែទាំផ្លូវជាតិលេខ ១៥៦B ៖ ការងារស្រោចកៅស៊ូលុបសំបុកមាន់ ចន្លោះគ.ម០៥+៨០០ ដល់គ.ម០៩+២០០ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំពាមឯក ស្រុកឯកភ្នំ។


៧. បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៦BB២ ៖ ការងារជួសជុលកម្រាលផតស្រុត ដោយកាយដីគ្មានគុណភាព ចាក់ថ្មម៉ិច កៀរកិនបង្ហាប់ ចន្លោះគ.ម០៦+០០០ ដល់គ.ម០៦+៧០០ ស្ថិតក្នុងឃុំតាប៉ុន ស្រុកសង្កែ។


៨. បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧ ៖ ការងារជួសជុលកម្រាលផ្លូវ ដោយស្រោចកៅស៊ូ DBST តម្រង់ចិញ្ចើម និងលុបសំបុកមាន់ ចន្លោះគ.ម១៥+០០០ ដល់គ.ម១៧+០០០ ស្ថិតក្នុងឃុំធីបតី ស្រុកគាស់ក្រឡ។


៩. ការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧B៥ ៖ ការងារកៀរកិនសម្រួលតួថ្នល់ ចន្លោះគ.ម២០+០០០ ដល់គ.ម១៨+០០០ ស្ថិតក្នុងឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់។


១០. បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧B៩ ៖ ការងារកៀរកិនសម្រួលតួថ្នល់ ចន្លោះគ.ម០២+០០០ ដល់គ.ម០៣+០០០ ស្ថិតក្នុងឃុំបួរ ស្រុកភ្នំព្រឹក។


១១. បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៩B២ ៖ ការងារកៀរកិនសម្រួលតួថ្នល់ ចន្លោះគ.ម០១+០០០ ដល់គ.ម០២+០០០ ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃខ្ពស់ ស្រុកបវេល។


១២. បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៩C ៖ ការងារជួសជុលកម្រាលផ្លូវ ដោយស្រោចកៅស៊ូ DBST លុបសំបុកមាន់ និងស្នាមប្រេះ ចន្លោះគ.ម២៧+០០០ ដល់គ.ម២៦+០០០ ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃខ្ពស់ ស្រុកបវេល។


១៣. បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧០ ៖ ការងារកៀរកិនសម្រួលតួថ្នល់ ចន្លោះគ.ម២៤+០០០ ដល់គ.ម២២+០០០ ស្ថិតក្នុងឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់។


១៤. បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧១ ៖ ការងារជួសជុលកម្រាលផ្លូវ ដោយស្រោចកៅស៊ូ DBST លុបសំបុកមាន់ និងស្នាមប្រេះ ចន្លោះគ.ម១៨+០០០ ដល់គ.ម១៩+០០០ ស្ថិតក្នុងឃុំកន្ទឺ២ ស្រុកបាណន់។


១៥. បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៩១ ៖ ការងារកៀរកិនសម្រួលតួថ្នល់ ចន្លោះគ.ម០២+០០០ ដល់គ.ម០៤+០០០ ស្ថិតក្នុងឃុំតាស្តា ស្រុកសំពៅលូន។


១៦. បន្តការងារថែទាំផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៩៤ ៖ ការងារកាត់ឆ្ការព្រៃសងខាងផ្លូវ, និងលាបថ្នាំបង្គោលនាំផ្លូវ ចន្លោះគ.ម៣៦+០០០ ដល់គ.ម៣៩+០០០ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំឃ្លាំងមាស ស្រុកបវេល។


១៧. ការងារកាយសំអាតតាមមុខរុឺហ្គា កកស្ទះ និងជីកកាយស្តារតាមចង្អូរទឹក លើផ្លូវក្នុងក្រុងលេខ០១

Powered by Blogger.